یکی از بزرگترین بانک های تجاری شبکه بانکی کشور ...

بانک تجارت

بانک تجارت در سال ۱۳۵۸ از ادغام 11 بانک مختلف تاسیس و در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید. این بانک همواره جزو صد شرکت برتر کشور بوده و در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به ترتیب در رتبه های ۱۳، ۱۳ و ۱۰ و در سال 91 در رتبه 18 این لیست قرار گرفت. همچنین بانک تجارت درسالهای ۲۰۰۴و۲۰۰۷ از سوی موسسه بین المللی Euromoney به عنوان برترین بانک ایران انتخاب گردیده است.
  • ساخت غرفه
  • پروژه های دکوراسیون