یکی از پر سابقه ترین شرکتهای کارگزاری در ایران ...

کارگزاری فیروزه آسیا

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا با بیش از 16 سال سابقه در بازار سرمایه یکی از قدیمی ترین شرکت های کارگزاری در ایران به حساب می آید. این شرکت یکی از زیر مجموعه های هلدینگ فیروزه بوده که بیشترین جذب سرمایه ی خارجی در ایران را داشته است.
  • ساخت غرفه
  • فیلم برداری
  • طراحی سایت