آبی از کوه‌های پربرف بختیاری ...

آب معدنی صمصامی

آبی که شرکت آب معدنی صمصمامی توزیع می کند، از چشمه هایی با ارتفاع 13000 پا تهیه می شود. این محصولات جزو خالص ترین و سبک ترین آب های معدنی موجود در بازار بوده و بدون هیچ افزودنی شیمیایی به دست مشتریان می رسد. تصفیه محصولات شرکت آب معدنی صمصامی بصورت طبیعی و با گذر از لایه های رسوبی کوهستان انجام می گیرد.
  • فیلم برداری
  • گرافیک و چاپ
  • بسته بندی
  • طراحی سایت